Liceum Uzupełniające - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych

W Liceum Uzupełniającym można uczyć się w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Po jego zakończeniu można przystąpić do matury.

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych

Nauka trwa 2 lata, zajęcia prowadzone są w systemie:

• stacjonarnym - 3-4 razy w tygodniu (15.00 - 20.00 lub 9.00 – 14.00, do wyboru przez słuchaczy)
• zaocznym - sobota i niedziela co 2 tygodnie (w godz 8.00 - 15.30)


Wykaz przedmiotów nauczania:

• język polski
• język angielski
• matematyka
• fizyka
• chemia
• geografia
• biologia
• historia
• wiedza o społeczeństwie
• technologia informacyjna

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Liceum starannie przygotowuje osoby dorosłe do egzaminu maturalnego. Na zajęciach są realizowane podstawy programowe z przedmiotów ogólnokształcących zatwierdzone przez MENiS.

Kadra pedagogiczna szkoły to doświadczeni nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi pracownicy organizują naukę w sposób przystępny i nowoczesny. Potrafią stworzyć życzliwą atmosferę, która sprzyja przyswojeniu wiedzy i pomaga osiągnąć sukces podczas matury.

Słuchacze Liceum uczą się języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. 


Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (formularz wypełniany na miejscu, lub do pobrania na naszej stronie),
  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (kandydaci do Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych),
  • kserokopia dowodu tożsamości i książeczki wojskowej,
  • 3 zdjęcia.


Wpisowe: 0 zł

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja"