Nasze atuty - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Nasze atuty

Przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną Szkół Policealnych oraz Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego dla dorosłych

Nasze atuty

Nasze atuty

Nasze atuty:

• Blisko piętnastoletnie doświadczenie;

• Doskonała kadra dydaktyczna, którą tworzą miedzy innymi wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy;

• Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Kształcenie w szkołach studium przebiega zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wzbogaconym innowacjami autorskimi. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań słuchaczy oraz wymogów stawianych przez Unię Europejską na rynku pracy;

• Lokalizacja – w centrum miasta. Dogodny dojazd samochodem i środkami komunikacji miejskiej;

• Nowoczesna baza dydaktyczna (pracownie komputerowe, symulacyjne, doskonale wyposażona biblioteka);

• Wszystkie budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

• Kładziemy duży nacisk na prawidłowy przebieg praktyk zawodowych. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gwarantuje sukces w życiu zawodowym, dlatego od lat nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią pracodawców;

• Słuchacze Szkół Policealnych "Edukacja" oraz Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja";

• Założyciel Szkół Policealnych oraz Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego – Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o. jest laureatem nagrody "Polski Sukces" oraz "Przedsiębiorstwo Fair Play". Stały rozwój firmy oraz dbałość o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług stały się podstawą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO9001:2000.