Rekrutacja - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Rekrutacja

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

• 2 egzemplarze umowy ze szkołą (formularz do pobrania w załącznikach na dole strony)
• świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
• świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (kandydaci do Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych),
• kserokopia dowodu tożsamości (i książeczki wojskowej)
• 3 zdjęcia

Wpisowe: 0 zł

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja"