Zniżki w opłatach - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

ZNIŻKI W OPŁATACH

W roku szkolnym 2016/2017 w OKiDZ „Edukacja” i WSZ „Edukacja” obowiązują następujące promocje:

  • „PROMOCJA RODZINNA” obejmuje kandydatów do Liceów Ogólnokształcących lub Techników  „Edukacja”, którzy spełniają warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę, która jest słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja”, Szkoły Policealnej „Edukacja”, studentem WSZ Edukacja lub absolwentami tych szkół. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczamy takie osoby jak: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.


Zniżka  wynosi  25 % kwoty czesnego dla osoby rekrutującej się

(przez okres 1 roku).

  • PAKIET ABSOLWENCKI

Absolwentom szkół „Edukacja” ( licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy)  przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ Edukacja i OKiDZ Edukacja (przez cały okres trwania usługi).