Aktualności - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Aktualności

17.09.2014 Informacja o wyborze oferenta - Rachunkowość

Szanowni Państwo, informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI, PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnił wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszym realizatorem usługi będzie firma: Biuro Rachunkowe K3 Katarzyna -Kotuła-Krawczyk ul. Tymiankowa 10, 55-080 Krzeptów.

17.09.2014 Informacja o wyborze oferenta - Kompleksowa obsługa biura

Szanowni Państwo, informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI, PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnił wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszym realizatorem usługi będzie firma: Studio Myśli Kreatywnych Spółka z o.o. Krzeptów ul. Tymiankowa 10, 55-080 Kąty Wrocławskie.

17.09.2014 Informacja o wyborze oferenta - Logistyka

Szanowni Państwo, informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI, PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnił wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszym realizatorem usługi będzie firma: Studio Myśli Kreatywnych Spółka z o.o. Krzeptów ul. Tymiankowa 10, 55-080 Kąty Wrocławskie

22.08.2014 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI, PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10 września  2014 do godziny 16:00.

 Pliki do pobrania:

 - załącznik 1

 - załącznik 2

 - załącznik 3

 

22.07.2014 Informacja o wyborze oferenta

Szanowni Państwo, informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI, PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek
i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłyneły trzy oferty. Oferenci spełnili wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszym realizatorem usługi będzie firma: ELEKTRO-INSTALACJE Piotr Dłużniak ul. Krakowska141/155,50-428 Wrocław oraz ELEKTROINSTALATORSTWO Sierżant Janusz ul. Wiosenna 17, 55-100 Trzebnica

03.07.2014 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy usługi ORGANIZACJI,  PRZEPROWADZENIA PRAKTYK I OPIEKI NAD PRAKTYKANTAMI dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17 lipca 2014 do godziny 16:00.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty i załącznikami

 

27.03.2014 Informacja o Wyborze Oferenta

Szanowni Państwo, informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego realizacji usługi edukacyjnej, dotyczącej prowadzenia szkolenia technik elektryk w ramach kursów specjalizacji zawodowej dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęła jedna oferta. Oferent spełnił wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszym realizatorem usługi będzie firma "Zenon Madej Instytut Przedsiębiorczości i Inteligencji Społecznej" 

Szanowni Państwo - 11.03.2014

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia trenera prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach specjalizacji zawodowej technik elektryk dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26 marca 2014 do godziny 16:00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

• Zapytanie ofertowe – trener kursu specjalizacji zawodowej

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

• Załącznik nr 1 – formularz oferty

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

• Załącznik nr 3 - wykaz doświadczenia Oferenta

• Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

• Załącznik nr 5- życiorys zawodowy

• Załącznik nr 6 - oświadczenie status na rynku pracy

Zapraszamy do składania ofert.  

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 5.03.2014r.

Na: wybór trenera prowadzącego kursy w ramach specjalizacji zawodowych dla uczestników i uczestniczek projektu: „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję o anulowaniu postępowania ofertowego na wybór trenera kursu specjalności zawodowej technik – elektryk opisanym w zapytaniu ofertowym z dnia 5.03.2014r.

Przyczyną anulowania zamówienia jest brak doprecyzowania wymogów organizacyjnych i technicznych stawianych wobec oferentów.

Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie, którego przedmiotem będzie wybór w.w. trenera kursu specjalizacji zawodowej. 

 

Szanowni Państwo - 5.03.2014

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia trenera prowadzącego zajęcia praktyczne w ramach specjalizacji zawodowej technik elektryk dla uczestniczek i uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 21 marca do godziny 9.00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

• Zapytanie ofertowe – trener kursu specjalizacji zawodowej

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert. 

 

Szanowni Państwo - 05.02.2014 r. 

Informacja o wyborze Oferenta

Informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego realizacji usługi edukacyjnej, obejmującej prowadzenie zajęć z przedmiotu matematyka dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach prowadzonej procedury wpłynęły łącznie cztery oferty. Wybrana została oferta, którą złożyła Pani Alina Pichler (oferta uzyskała najwięcej punktów w procedurze wyboru). 

Szanowni Państwo - 08.01.2014 r.

 Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia nauczycieli świadczących usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do  22 stycznia 2014 roku.

 

UWAGA! Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – nauczyciel

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – życiorys zawodowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie status na rynku pracy

 

Szanowni Państwo - 12.12.2013 r.

Informacja o wyborze Oferenta


 
Informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyłonienia doradcy zawodowego, świadczącego usługi indywidualnych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces  zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach prowadzonej procedury wpłynęło łącznie siedem ofert. Wybrana została oferta, którą złożyła Pani Katarzyna Winkowska.
 

Szanowni Państwo - 08.11.2013 r

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia doradcy zawodowego śwadczącego usługi indywidulanych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetecji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia
26 listopada 2013 roku do godziny 9.00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym .

Zapytanie ofertowe tutaj

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:


Załacznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

Załacznik nr 3 – Wykaz doświadczenia doradcy

Załacznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym

Załacznik nr 5 – Życiorys zawodowy  


Załacznik nr 6 – Oświadczenie – status na rynku pracy


Szanowni Państwo - 08.10.2013r

Informacja o zmianie terminu kursu
 
Zajęcia w ramach kursu Specjalista/-ka  ds. logistyki planowane na dzień 12 października 2013 zostają przeniesione
na 01.12.2013 r.
Dnia 13 października 2013r. zajęcia odbędą się zgodnie z

planem.

 

 

Informacja o wyborze Oferenta  - 26.09.2013 r.

Informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyłonienia trenerów prowadzących kursy w ramach specjalizacji zawodowej dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach prowadzonej procedury wpłynęły łącznie sześć ofert. Wybrane zostały oferty następujących osób:

 


Urszula Sierżant

Damian Hys

Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska

Stanisław Mrowiec

 

 

 

Informacja o wyborze Oferenta - 24.09.2013 r.

 
Informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyłonienia doradcy zawodowego, świadczącego usługi indywidualnych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces

zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach prowadzonej procedury wpłynęły łącznie cztery oferty. Wybrana została oferta, którą złożyła Pani Marta Idkowiak.

 

 

Szanowni Państwo - 17.09.2013r.

 

Informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego realizacji usługi edukacyjnej obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie dla uczestników/uczestniczek projektu  „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach prowadzonej procedury wpłynęło łącznie osiem ofert, spośród których wyłoniliśmy cztery oferty (oferty cząstkowe), które uzyskały najwięcej punktów w

procedurze wyboru ofert. Są to nastepujące osoby: 

 
Agnieszka Jarzbińska-Karbowiak,

Przemysław Tomasik,

Aleksandra Dobrzyńska–Kaźmierczak,

Małgorzata Pacykowska.

 

 

Szanowni Państwo - 10.09.2013r.
 
Informujemy, że zajęcia w ramach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych rozpoczynają się w dniu 14 wrz

eśnia o godz. 8.00. Terminarz zajęć do pobrania w zakładce Plany zajęc.

 

Szanowni Państwo - 28.08.2013r.


Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia  nauczycieli świadczących usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęc dydaktycznych  dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetecji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia
13 września 2013 roku do godziny 9.00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym .

Zapytanie ofertowe tutaj

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

Załacznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

Załącznik nr 3– Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym

Załącznik nr 4– Życiorys zawodowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – status na rynku pracy

Zapraszamy do składania ofert.

 

Szanowni Państwo - 26.08.2013r.

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia doradcy zawodowego  śwadczącego  usługi indywidulanych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetecji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia
11 września 2013 roku do godziny 9.00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym .

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego (kod CPV 85312320-8)

Zapytanie ofertowe tutaj

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

Załacznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

Załacznik nr 3 – Wykaz doświadczenia doradcy

Załacznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym

Załacznik nr 5 – Życiorys zawodowy

Załacznik nr 6 – Oświadczenie – status na rynku pracy

Zapraszamy do składania ofert.

 

Szanowni Państwo - 14.08.2013r.

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia trenerów prowadzących kursy w ramach specjalizacji zawodowej  dla uczestników i uczestniczek  projektu „Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetecji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
w terminie do dnia

02 września 2013 roku  do godziny 09.00.

UWAGA!

Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego. Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym .

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego (kod CPV: 80500000 usługi szkoleniowe)

Zapytanie ofertowe tutaj

Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty tutaj

Załacznik nr 2- Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach tutaj

Załącznik nr 3- Wykaz doświadczenia Oferenta tutaj

Załacznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym tutaj

Załacznik nr 5 - Życiorys zawodowy tutaj

Załacznik nr 6- Oświadczenie-status na rynku pracy tutaj

 

 

 Szanowni Państwo - 25.07.2013

Informujemy, że trwa nabór do II klasy liceum ogólnokształcacego. Do nauki w ramach projektu moga przystąpić osoby dorosłe, które mają zaliczony pierwszy rok nauki w ramach liceum ogólnokształacącego oraz osoby po zasadniczej szkole zawodowej.
W zakładce Rekrutacja jest do pobrania formularz zgłoszeniowy. Zgłaszać można się również osobiście w biurze projektu. 

 

 Szanowni Państwo - 27.06.2013

 Informujemy,że od października 2013 roku rozpoczną się następujące kursy kwalifikacyjne:
 
1. Asystent/-ka rachunkowości i księgowości
2. Kompleksowa obsługa biura
3. Technik elektryk
4. Specjalista/-tka ds. logistyki
 
 
Kursy obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Od stycznia 2015 roku będą realizowane  praktyki w przedsiębiorstwach.

 

Szanowni Państwo - 27.06.2013

Zakończony został pierwszy rok nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. W okresie lipiec -sierpień 2013 r. będzie prowadzona rekrutacja na III semetr nauki. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września 2013 roku. Wszelkie informacje o projekcie znajdują się w zakładkach na naszej stronie.

 

Szanowni Państwo - 12.03.2013

Od II roku nauki będziecie  Państwa uczestniczyć w wybranych kursach  specjalizacji zawodowej. Obecnie na zajęciach rozdawane są ankiety, w których prosimy o wskazanie, w jakiego rodzaju kursie chcecie Państwo uczestniczyć. Ankietę należy wypełnić i złożyć w sekretariacie najpóźniej do 24 marca.
Ankieta do pobrania tutaj

 

 

Szanowni Państwo - 31.01.2013

Dobiegł końca pierwszy semestr Państwa nauki. Gratulujemy wszystkim, którym udało się pomyślnie zdać egzaminy, a za osoby przygotowujące się do sesji poprawkowej  trzymamy kciuki.

Semestr letni rozpoczyna się 16 lutego 2013 zgodnie z harmonogramem zajęć, który jest do pobrania ze strony w zakładce „plany zajęć”.

 Zespół projektowy

 

Szanowni Państwo - 22.11.2012

 
W ramach realizacji projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” realizowane są dla Państwa świadczenia w postaci indywidualnych godzin z doradcą zawodowym oraz możecie Państwo korzystać z platformy e-learningowej.

Konsultacje z doradca zawodowym odbywać się będą przez cały okres Państwa nauki w liceum. Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 9 godzin konsultacji. W trakcie doradztwa będzie Państwo pracować nad Indywidualnym Planem Działania, który pozwoli na zaprojektowanie dalszej drogi kariery zawodowej.

Na platformie e-learningowej mają Państwo do pobrania testy i ćwiczenia z języka angielskiego oraz matematyki. Logowanie odbywa się na podstawie przekazanych Państwu loginów.

Konsultacje z matematyki prowadzi Pani Dyrektor Elżbieta Białecka.

Konsultacje z języka angielskiego prowadzi Pan Selim Mucharski.

 

Informacja o wyborze Oferenta - 23.10.2012 r. 

W związku z ogłoszonym w dniu 27.09.2012 r. zapytaniem ofertowym na wybór doradcy zawodowego świadczącego indywidulane konsultacje dla uczestników/uczestniczek projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano nastepujące osoby:

Pani Anna Frańczak
Pan Robert Siarkiewicz
Pani Kamilla Szczyrek
Pani Monika Włodarczyk
Pani Irena Zaczkiewicz- Kląskała

 

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego (kod CPV 85312320-8) - 27.09.2012 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia pięciu doradców zawodowych śwadczących usługi indywidulanych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu "Kształcenie ustawiczne szansa na sukces zawodowy osób dorosłych" dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetecji w regionach.

Termin złożenia: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15 października 2012 roku do godziny 9.00.
UWAGA! Za termin złożenia oferty uznaje się termin otrzymania dokumentacji ofertowej przez Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym .

Zapytanie ofertowe tutaj
Prosimy zapoznać się z treścią zapytania ofertowego oraz z jego załącznikami, które są do pobrania poniżej :


Załączniki:

Załacznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

załacznik nr 3 - Wykaz doświadczenia doradcy

Załacznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym

Załacznik nr 5 - Życiorys zawodowy

Załacznik nr 6 - Oświadczenie – status na rynku pracy 
 
Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja o wyborze Oferenta - 21.09.2012 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 06.09.2012 r. zapytaniem ofertowym na wybór dostawcy usługi cateringowej świadczonej w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego wybrano firmę
Mistrz Grila
ul. Czajkowskiego 3/6
51-171 Wrocław

 

 

Szanowni Państwo - 06.09.2012

W związku z realizacją projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zaowodowy osób dorosłych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na:

usługi cateringowe (kod CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków)

Dokumenty zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe tutaj
Załącznik nr 1 - formularz oferty tutaj
Załącznik nr 2 - przykładowe menu tutaj
Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań tutaj 

 

 

Obecnie trwa rekrutacja do bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego w czasie, którego jest możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dokumenty rejestracyjne do pobrania tutaj