Kursy maturalne - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Kursy maturalne

Oferujemy Państwu zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii.
Tworzymy grupy zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 3 godziny w godzinach popołudniowych.

Zajęcia zaczynają się od października 2015r. Grupy startują we wrześniu i w październiku. Kursy odbywają się w małych grupach od 5 do 10 osób.
Zajęcia zaplanowane są na 84 godziny, 12 godzin w miesiącu, 3 godziny tygodniowo. Godziny i dni tygodnia , w którym odbywają się spotkania wybierają sami kursanci na spotkaniu organizacyjnym.

ZAPISY TRWAJĄ
ZAPRASZAMY

Kurs maturalny trwa 84 godziny, 12 godzin w miesiącu, 3 godziny w tygodniu.


Miesięczna opłata za kurs (1 przedmiot) 240, 00 zł- płatne do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy.

OKiDZ „Edukacja" Spółka z o.o.
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
PKO nr. 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194

Egzamin maturalny w maju 2016r. będzie wyglądał następująco:

I Przedmioty obowiązkowe:

 1. część pisemna: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (oraz język mniejszości narodowej) - na poziomie podstawowym
 2. część ustna: język polski i język obcy nowożytny (oraz język mniejszości narodowej) - bez określania poziomu


II Przedmioty dodatkowe:

 1. część pisemna: (obowiązkowo przynajmniej jeden z listy, na poziomie rozszerzonym)
  1. biologia
  2. chemia
  3. filozofia
  4. fizyka
  5. geografia
  6. historia
  7. historia muzyki
  8. historia sztuki
 2. część ustna:
  1. język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
  2. język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
  3. język regionalny (bez określania poziomu)
  4. język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)