Bezpłatne liceum - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Strona główna » Bezpłatne liceum

Bezpłatne liceum

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja „ sp. z o.o. realizuje projekt pt. : „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2012/2013 wchodzą w życie zmiany dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zostaną zlikwidowane Uzupełniające Szkoły dla Dorosłych. Nauka w ramach projektu została dostosowana do wprowadzonych przez Ministerstwo zmian.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku 18-64 posiadających wykształcenie gimnazjalne lub „stare” podstawowe.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób dorosłych uczestniczących w formalnym kształceniu ustawicznym w województwie dolnośląskim.

 

 

Szanowni Państwo - 06.09.2012

W związku z realizacją projektu "Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zaowodowy osób dorosłych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na:

usługi cateringowe (kod CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków)

Dokumenty zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe tutaj
Załącznik nr 1 - formularz oferty tutaj
Załącznik nr 2 - przykładowe menu tutaj
Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań tutaj