Bezpłatne liceum - Liceum Wrocław – Liceum ogólnokształcące dla dorosłych WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Strona główna » Bezpłatne liceum

Bezpłatne liceum

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja„ sp. z o.o. realizuje projekt pt. : „Kształcenie ustawiczne szansą na sukces zawodowy osób dorosłych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2016/2017 wchodzą w życie zmiany dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zlikwidowane zostaną Uzupełniające Szkoły dla Dorosłych. Nauka w ramach projektu została dostosowana do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób dorosłych w przedziale wiekowym pomiędzy 18-64 posiadających wykształcenie gimnazjalne lub 8-letnie podstawowe.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie liczby osób dorosłych uczestniczących w formalnym kształceniu ustawicznym w województwie dolnośląskim.

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" jest całkowicie darmowa, co oznacza, że nasi uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów, w tym również opłaty wpisowej. Nauka odbywa się w dwóch trybach do wyboru: stacjonarnym i niestacjonarnym, przy czym każdy z nich pozostaje bezpłatny. Szkoła bez opłat to główny cel wyżej opisanego projektu. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie szansy osób dorosłych w przedziale wiekowym 18-64 na odnalezienie się na rynku pracy. To właśnie wykształcenie często decyduje o naszych kwalifikacjach. Zdanie egzaminu maturalnego z wynikiem pozytywnym to również możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej. Wrocław jest miastem, gdzie mieści się wiele prestiżowych uczelni, jak również firm i przedsiębiorstw o zasięgu globalnym. Uzyskanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu dojrzałości to sposób na zbudowanie lepszej przyszłości.

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

Naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" mogą podjąć osoby pełnoletnie, które ukończyły gimnazjum bądź 8-letnią szkołę podstawową. Gwarancją przyjęcia do szkoły jest przejście procesu rekrutacyjnego, czyli złożenia kompletu wymaganych dokumentów (szczegółowe informacje na ten temat w zakładce Rekrutacja). W ofercie znajdą Państwo Liceum Ogólnokształcące 3-letnie, jak również Liceum Ogólnokształcące 2-letnie (uzupełniające), skierowane do absolwentów szkół zawodowych. Ośrodek "Edukacja" to możliwość kontynuowania nauki w liceum za darmo Wrocław stanowi siedzibę szkoły, gdzie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne (dokładny adres dostępny w zakładce Kontakt), można to także zrobić za pośrednictwem poczty.

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" powstało z myślą o wszystkich, którzy chcieliby podnieść swoje wykształcenie. Szansą jest więc bezpłatna nauka Wrocław jest miastem, gdzie gospodarka stale się rozwija i przybywa nowych miejsc pracy. Lepsze wykształcenie daje nam więcej możliwości na zdobycie w przyszłości wymarzonego zawodu bądź przekwalifikowania się.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą i zasadami rekrutacji. W razi wątpliwości prosimy o kontakt.


Dokumenty zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe tutaj
Załącznik nr 1 - formularz oferty tutaj
Załącznik nr 2 - przykładowe menu tutaj
Załacznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań tutaj